Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1662
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga 2 weeks
xdarek246 weeks
bielik448 weeks
sebo811519 weeks
Przemek0223583 weeks
Przemek597 weeks
jola601 weeks
WrSr676 weeks
andrzej704 weeks
marian732 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  "Bóg jest pierwszym ?ród?em rado?ci i nadziei cz?owieka."

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Luty
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» Koncert kole?d i pastora?lek w kosciele w Niechloninie

Koncert koled i pastoralek w kosciele w Niechloninie

7 stycznia 2024r.

Relacja na kanale YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mGFc-YG5Pxg

zdjecia

https://spniechlonin.szkolna.net/galeria/rok-szkolny-2023-2024/g,koncert-koled-i-pastoralek-w-kosciele-w-niechloninie» ??yczenia z okazji ????wi????t Bo??ego Narodzenia
??yczenia dla Parafian
Kliknij w link i przeczytaj


» Rekolekcje adwentowe
Rekolekcje adwentowe
22 - 24.XII.2023r.
PiÄ?tek 22.XII.2023r.
godz. 10.00 Msza ??w. z kazaniem
godz. 15.00 Msza ??w. z kazaniem
godz. 18.00 Msza ??w. z kazaniem

Sobota 23.XII.2023r.
godz. 10.00 Msza ??w. dla starszych i chorych
Sakrament Namaszczenia Chorych
godz. 15.00 Msza ??w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ??w. z kazaniem

Niedziela 24.XII 2023r.
godz. 8.30 Msza ??w. z kazaniem
godz. 10.00 Msza ??w. z kazaniem
godz. 11.30 Msza ??w. z kazaniem??
Rekolekcje poprowadzi ks dr Kamil Krakowski z P??ocka
Spowied?? w czasie Mszy ??w.
Wyjazd do chorych 23.XII 2023. od godz. 12.30


» ?yczenia wielkanocne
Wszystkim Parafianom, Waszym Rodzinom, Znajomym, Przyjacio?om, Go?ciom oraz tym, którzy odwiedzaj? nasz? stron? ?ycz? tego, aby news: ksZalecki.jpgZmartwychwsta?y udzieli? Wam b?ogos?awie?stwa w odnawianiu oblicza tego ?wiata, dopomagania ludziom w poszukiwaniu i budowaniu wzajemnego zrozumienia, zgody i prawdziwego pokoju
ks Darek

» ?yczenia ?wi?teczne
news: zlobek2.jpgZ okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?ycz? Wam, Drodzy Parafianie, Waszym Bliskim i odwiedzaj?cym t? stron?, by gwiazda wiary o?wietla?a Wasze drogi nadziei prowadz?ce na spotkanie z Mi?o?ci?, która czeka w betlejemskim ??obie.
?ycz? Wam du?o zdrowia oraz rado?ci z ka?dego dnia
ksi?dz Darek

» ?yczenia wielkanocne
Aby zwyci?stwo dobra nad z?em i ?ycia nad ?mierci?, b?d?ce przes?aniem Wielkiej Nocy sta?o si? ?ród?em rado?ci i nadziei
Ksi?dz Darek

» ?yczenia bo?onarodzeniowe
news: boze_narodzenie.jpgId?c z pasterzami do Betlejem cieszcie si? ich rado?ci?, w w?drówce z M?drcami znajd?cie m?dro??, a Bo?a Dziecina niech obdaruje Was wiar?, nadziej? i mi?o?ci?, aby te cnoty prowadzi?y Was przez ?ycie.
Wszystkim Parafianom, Go?ciom oraz odwiedzaj?cym t? stron? sk?adam najlepsze ?yczenia bo?onarodzeniowe ?ycz?c przede wszystkim du?o zdrowia, tak bardzo teraz potrzebnego w tych trudnych czasach
Ksi?dz Darek

»  Dyspensa Biskupa P?ockiego

W zwi?zku z trwaj?c? pandemi? COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przed?u?am do odwo?ania, dyspens? od obowi?zku uczestnictwa we Mszy ?w. w niedziele i ?wi?ta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji P?ockiej oraz wszystkich osób przebywaj?cych na jej terenie.

Przypominam, ?e skorzystanie z dyspensy oznacza, ?e nieobecno?? na Mszy ?w. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocze?nie prosz?, aby osoby korzystaj?ce z dyspensy trwa?y na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowa?y dzie?a mi?osierdzia oraz na ró?ne inne sposoby wyra?a?y i realizowa?y swoje poczucie przynale?no?ci i odpowiedzialno?ci za wspólnot? Ko?cio?a, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zach?cam te? do duchowej ??czno?ci ze wspólnot? Ko?cio?a poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Prosz? ponadto, aby w miar? mo?liwo?ci nadal organizowa? transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudno?ci organizacyjnych zach?cam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje si? na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zak?adce „Transmisje Mszy ?wi?tych i nabo?e?stw”.

W tym trudnym czasie ponownie prosz? wszystkich drogich kap?anów, osoby ?ycia konsekrowanego i wiernych ?wieckich o modlitw? za osoby dotkni?te pandemi? koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagaj? - lekarzy, personel medyczny i s?u?by sanitarne oraz za przedstawicieli w?adz podejmuj?cych trudne decyzje zmierzaj?ce do zwalczenia pandemii. Módlmy si? równie? o pokój serc i ?ask? g??bokiego nawrócenia dla ka?dego z nas. Mi?osiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmar?ych na skutek panuj?cej pandemii.

P?ock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 867/2020† Piotr Libera
Biskup P?ocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


» ?yczenia ?wi?teczne
Z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy wszystkim Parafianom oraz odwiedzaj?cym t? stron? sk?adam najserdeczniejsze ?yczenia,
aby Zmartwychwsta?y Chrystus pomóg? nam odnale?? to, co zagubione oraz obdarzy? nas B?ogos?awie?stwem
w tych trudnych czasach
ks Darek


» B?OGOS?AWIE?STWO STO?U PRZED UROCZYSTYM POSI?KIEM W NIEDZIEL? ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO
B?OGOS?AWIE?STWO STO?U PRZED UROCZYSTYM POSI?KIEM W NIEDZIEL? ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO

» Wa?ne informacje

Maj?c na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odno?nie do sprawowania czynno?ci liturgicznych w najbli?szych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz bior?c pod uwag? „Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski w zwi?zku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadze?” z dnia 24 marca 2020 roku, przekazuj? moim Drogim Kap?anom i Wiernym kolejne zarz?dzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierowa? troska o zapobie?enie rozprzestrzenianiu si? wirusa, chroni?c przed zaka?eniem nim wiernych, ale tak?e obrona od infekcji kap?anów – szafarzy sakramentów ?wi?tych. W podobnych okoliczno?ciach t? sam? trosk? okazywa? mój poprzednik B?ogos?awiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.


Strona 1 z 22 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3777888 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online