Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1664
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga10 weeks
xdarek262 weeks
bielik463 weeks
sebo811535 weeks
Przemek0223598 weeks
Przemek612 weeks
jola616 weeks
WrSr691 weeks
andrzej720 weeks
marian748 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  ,,Musicie by? mocni t? moc?, któr? daje wiara!"

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Czerwiec
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» Wielka Sobota
Na Nabo?e?stwo Wielkosobotnie i Msz? Wigilii Paschalnej zapraszamy na godz. 18.00. Zach?camy do Adoracji i Modlitwy przy Grobie Pa?skim.
 Ró?aniec w naszym ko?ciele
godz. 9.00 Cz??? Radosna Ko?o Ró?a?cowe z Niech?onina
godz. 11.00 Cz??? ?wiat?a Ko?o Ró?a?cowe z Gruszki
godz. 13.00 Cz??? Bolesna Ko?o Ró?a?cowe z Gnojna i Gnojenka
godz. 15.00 Cz??? Chwalebna Ko?o Ró?a?cowe z Jab?onowa
?wi?cenie Pokarmów godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00

W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje si? mszy ?wi?tych. Wieczorem rozpoczynaj? si? obchody Wigilii Paschalnej — w my?l przepisów liturgicznych jej ceremonie nale?? ju? jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pa?skiego.
G?ówny o?tarz pozostaje obna?ony. Przez ca?y dzie? trwa adoracja Chrystusa z?o?onego do grobu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta — ministranci, harcerze, na wsiach niekiedy tak?e stra?acy w galowym umundurowaniu. Wierni przychodz? do ?wi?ty?, w których kap?ani b?ogos?awi? pokarmy przeznaczone na ?wi?teczny stó?, czyli tzw. ?wi?cone (?wi?conk?) — ko?czy si? przecie? czas postu. Modlitewna zaduma panuje do pó?nych godzin popo?udniowych.


» Wielki Pi?tek
Zapraszamy na Nabo?e?stwo Wielkiego Pi?tku do naszego ko?cio?a parafialnego na godz. 18.00.
S? tylko dwa takie dni, kiedy Ko?ció? nie celebruje Mszy ?w.: Wielki Pi?tek i Wielka Sobota.

 Wielki Pi?tek to przede wszystkim liturgia Krzy?a. Wszystko zaczyna si? od wej?cia celebransa. W ko?ciele jest cisza, nic si? nie ?piewa na wej?cie. Celebrans pada na twarz przed o?tarzem i nast?puje d?u?sza chwila milczenia. Ca?e zgromadzenie kl?czy, jest to chwila intensywnej, skupionej modlitwy. Tajemnicy Wielkiego Pi?tku nie da si? wyrazi? s?owami, trzeba pomilcze?, trzeba si? bardzo uni?y? przed Panem Bogiem. Postawy celebransa i zgromadzenia jasno to wyra?aj?. Pó?niej od razu odmawia si? modlitw? na rozpocz?cie, nawet bez pozdrowienia „Pan z wami” i nast?puje Liturgia S?owa, której centrum stanowi uroczyste czytanie M?ki Pa?skiej.


» Rekolekcje wielkopostne 2017

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku przeprowadzi w naszej parafii Ks.Mieczys?aw Ochtyra, wieloletni rektor Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w P?ocku

Program rekolekcji:

Czwartek 06.04.2017r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w.dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.

Pi?tek 07.04.2017r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w., a po Mszy ?w.  Droga Krzy?owa ulicami Niech?onina

Sobota 08.04.2017r.
godz. 10.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em chorych
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.

Spowied? ?wi?ta podczas wszystkich spotka? rekolekcyjnych.
» ?yczenia bo?onarodzeniowe
news: zlobek2.jpgZ okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?ycz? Wam, Drodzy Parafianie, Waszym Bliskim i odwiedzaj?cym t? stron?, by gwiazda wiary o?wietla?a Wasze drogi nadziei prowadz?ce na spotkanie z Mi?o?ci?, która czeka w betlejemskim ??obie.
ksi?dz Darek

» Rekolekcje adwentowe 2016
Rekolekcje adwentowe w naszym ko?ciele parafialnym w dniach16-18 grudnia 2016r. (pi?tek, sobota, niedziela).
Rekolekcje poprowadzi O. Pawe? Tkaczyk, paulin
Pi?tek 16 grudnia 2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.
Sobota 17 grudnia 2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci

godz. 18.00 Msza ?w.
Niedziela 18 grudnia 2016r.
godz. 08.30 Msza ?w.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 11.30 Msza ?w.
Spowied? ?wi?ta w pi?tek i w sobot? podczas wszystkich Mszy ?wi?tych.

» Adwent
 Adwent (z ?ac. adventus - przyj?cie, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna si? od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwyk?ego, a ko?czy przed I Nieszporami uroczysto?ci Narodzenia Pa?skiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w ka?dym nowym roku liturgicznym.
» ?yczenia wielkanocne 2016
news: Zamrtwychwstanie.jpgGdy rozlegnie si? radosny d?wi?k wielkanocnego dzwonu, a cisza niedzielnego poranka zostanie przerwana radosnym "Weso?y nam dzie? dzi? nasta?..." ?ycz? Wam, Drodzy Parafianie, Waszym Rodzinom i Go?ciom, Przyjacio?om oraz wszystkim, którzy odwiedzaj? nasz? stron?, aby?cie spotkali Zmartwychwsta?ego, a On by obdarowa? Was wiar?, która góry przenosi, mi?o?ci?, która serca przemienia, nadziej?, która pozwoli odwa?nie spojrze? w przysz?o??
Ksi?dz Darek

» Wielka Sobota
Na Nabo?e?stwo Wielkosobotnie i Msz? Wigilii Paschalnej zapraszamy na godz. 18.00. Zach?camy do Adoracji i Modlitwy przy Grobie Pa?skim.
 Ró?aniec w naszym ko?ciele
godz. 9.00 Cz??? Radosna Ko?o Ró?a?cowe z Niech?onina
godz. 11.00 Cz??? ?wiat?a Ko?o Ró?a?cowe z Gruszki
godz. 13.00 Cz??? Bolesna Ko?o Ró?a?cowe z Gnojna i Gnojenka
godz. 15.00 Cz??? Chwalebna Ko?o Ró?a?cowe z Jab?onowa
?wi?cenie Pokarmów godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00

W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje si? mszy ?wi?tych. Wieczorem rozpoczynaj? si? obchody Wigilii Paschalnej — w my?l przepisów liturgicznych jej ceremonie nale?? ju? jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pa?skiego.
G?ówny o?tarz pozostaje obna?ony. Przez ca?y dzie? trwa adoracja Chrystusa z?o?onego do grobu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta — ministranci, harcerze, na wsiach niekiedy tak?e stra?acy w galowym umundurowaniu. Wierni przychodz? do ?wi?ty?, w których kap?ani b?ogos?awi? pokarmy przeznaczone na ?wi?teczny stó?, czyli tzw. ?wi?cone (?wi?conk?) — ko?czy si? przecie? czas postu. Modlitewna zaduma panuje do pó?nych godzin popo?udniowych.


» Wielki Pi?tek
 Zapraszamy na Nabo?e?stwo Wielkiego Pi?tku do naszego ko?cio?a parafialnego na godz. 18.00.
S? tylko dwa takie dni, kiedy Ko?ció? nie celebruje Mszy ?w.: Wielki Pi?tek i Wielka Sobota.

 Wielki Pi?tek to przede wszystkim liturgia Krzy?a. Wszystko zaczyna si? od wej?cia celebransa. W ko?ciele jest cisza, nic si? nie ?piewa na wej?cie. Celebrans pada na twarz przed o?tarzem i nast?puje d?u?sza chwila milczenia. Ca?e zgromadzenie kl?czy, jest to chwila intensywnej, skupionej modlitwy. Tajemnicy Wielkiego Pi?tku nie da si? wyrazi? s?owami, trzeba pomilcze?, trzeba si? bardzo uni?y? przed Panem Bogiem. Postawy celebransa i zgromadzenia jasno to wyra?aj?. Pó?niej od razu odmawia si? modlitw? na rozpocz?cie, nawet bez pozdrowienia „Pan z wami” i nast?puje Liturgia S?owa, której centrum stanowi uroczyste czytanie M?ki Pa?skiej.


» Wielki Czwartek
news: eucharystia.jpgMsza Wieczerzy Pa?skiej w naszym ko?ciele parafialnym w Wielki Czwartek o godz. 18.00.
Tradycje, zwyczaje i inne elementy zwi?zane z Wielkim Czwartkiem
W wielkoczwartkowe przedpo?udnie we wszystkich ko?cio?ach katedralnych odprawiana jest tzw. msza krzy?ma (olej po?wi?cony podczas tej mszy ?wi?tej nazywa si? w j?zyku ?aci?skim chrisma). Liturgii tej przewodniczy biskup. Koncelebruj? ksi??a, reprezentuj?cy ca?? diecezj?; odnawiaj? oni swe przyrzeczenia z?o?one w czasie ?wi?ce? kap?a?skich. Podczas mszy po?wi?cone zostaj? oleje, potrzebne do udzielania sakramentów oraz do konsekracji ko?cio?ów lub naczy? liturgicznych. W pozosta?ych ?wi?tyniach odprawia si? w Wielki Czwartek tylko jedn?/ wieczorn? msz? z udzia?em wszystkich miejscowych kap?anów. Jest to tzw. msza Wieczerzy Pa?skiej, która rozpoczyna prze?ycia Triduum Paschalnego.

» Rekolekcje wielkopostne 2016

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku przeprowadzi w naszej parafii ks.kanonik dr Janusz Filarski, Dyrektor Domu Ksi??y Emerytów w P?ocku

Program rekolekcji:

Czwartek 17.03.2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 16.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.

Pi?tek 18.03.2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 16.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em dzieci
godz. 18.00 Msza ?w., a po Mszy ?w.  Droga Krzy?owa ulicami Niech?onina

Sobota 19.03.2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 16.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.

Spowied? ?wi?ta podczas wszystkich spotka? rekolekcyjnych.
Strona 4 z 23 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3814971 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online