Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1662
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga 2 weeks
xdarek246 weeks
bielik448 weeks
sebo811519 weeks
Przemek0223583 weeks
Przemek597 weeks
jola601 weeks
WrSr676 weeks
andrzej704 weeks
marian732 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  "Nie bójcie si? tajemnicy Boga. Nie bójcie si? Jego mi?o?ci."

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Luty
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» Adwent
 Adwent (z ?ac. adventus - przyj?cie, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna si? od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwyk?ego, a ko?czy przed I Nieszporami uroczysto?ci Narodzenia Pa?skiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w ka?dym nowym roku liturgicznym.
» ?yczenia wielkanocne 2016
news: Zamrtwychwstanie.jpgGdy rozlegnie si? radosny d?wi?k wielkanocnego dzwonu, a cisza niedzielnego poranka zostanie przerwana radosnym "Weso?y nam dzie? dzi? nasta?..." ?ycz? Wam, Drodzy Parafianie, Waszym Rodzinom i Go?ciom, Przyjacio?om oraz wszystkim, którzy odwiedzaj? nasz? stron?, aby?cie spotkali Zmartwychwsta?ego, a On by obdarowa? Was wiar?, która góry przenosi, mi?o?ci?, która serca przemienia, nadziej?, która pozwoli odwa?nie spojrze? w przysz?o??
Ksi?dz Darek

» Wielka Sobota
Na Nabo?e?stwo Wielkosobotnie i Msz? Wigilii Paschalnej zapraszamy na godz. 18.00. Zach?camy do Adoracji i Modlitwy przy Grobie Pa?skim.
 Ró?aniec w naszym ko?ciele
godz. 9.00 Cz??? Radosna Ko?o Ró?a?cowe z Niech?onina
godz. 11.00 Cz??? ?wiat?a Ko?o Ró?a?cowe z Gruszki
godz. 13.00 Cz??? Bolesna Ko?o Ró?a?cowe z Gnojna i Gnojenka
godz. 15.00 Cz??? Chwalebna Ko?o Ró?a?cowe z Jab?onowa
?wi?cenie Pokarmów godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00

W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje si? mszy ?wi?tych. Wieczorem rozpoczynaj? si? obchody Wigilii Paschalnej — w my?l przepisów liturgicznych jej ceremonie nale?? ju? jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pa?skiego.
G?ówny o?tarz pozostaje obna?ony. Przez ca?y dzie? trwa adoracja Chrystusa z?o?onego do grobu. Zgodnie ze starym polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa warta — ministranci, harcerze, na wsiach niekiedy tak?e stra?acy w galowym umundurowaniu. Wierni przychodz? do ?wi?ty?, w których kap?ani b?ogos?awi? pokarmy przeznaczone na ?wi?teczny stó?, czyli tzw. ?wi?cone (?wi?conk?) — ko?czy si? przecie? czas postu. Modlitewna zaduma panuje do pó?nych godzin popo?udniowych.


» Wielki Pi?tek
 Zapraszamy na Nabo?e?stwo Wielkiego Pi?tku do naszego ko?cio?a parafialnego na godz. 18.00.
S? tylko dwa takie dni, kiedy Ko?ció? nie celebruje Mszy ?w.: Wielki Pi?tek i Wielka Sobota.

 Wielki Pi?tek to przede wszystkim liturgia Krzy?a. Wszystko zaczyna si? od wej?cia celebransa. W ko?ciele jest cisza, nic si? nie ?piewa na wej?cie. Celebrans pada na twarz przed o?tarzem i nast?puje d?u?sza chwila milczenia. Ca?e zgromadzenie kl?czy, jest to chwila intensywnej, skupionej modlitwy. Tajemnicy Wielkiego Pi?tku nie da si? wyrazi? s?owami, trzeba pomilcze?, trzeba si? bardzo uni?y? przed Panem Bogiem. Postawy celebransa i zgromadzenia jasno to wyra?aj?. Pó?niej od razu odmawia si? modlitw? na rozpocz?cie, nawet bez pozdrowienia „Pan z wami” i nast?puje Liturgia S?owa, której centrum stanowi uroczyste czytanie M?ki Pa?skiej.


» Wielki Czwartek
news: eucharystia.jpgMsza Wieczerzy Pa?skiej w naszym ko?ciele parafialnym w Wielki Czwartek o godz. 18.00.
Tradycje, zwyczaje i inne elementy zwi?zane z Wielkim Czwartkiem
W wielkoczwartkowe przedpo?udnie we wszystkich ko?cio?ach katedralnych odprawiana jest tzw. msza krzy?ma (olej po?wi?cony podczas tej mszy ?wi?tej nazywa si? w j?zyku ?aci?skim chrisma). Liturgii tej przewodniczy biskup. Koncelebruj? ksi??a, reprezentuj?cy ca?? diecezj?; odnawiaj? oni swe przyrzeczenia z?o?one w czasie ?wi?ce? kap?a?skich. Podczas mszy po?wi?cone zostaj? oleje, potrzebne do udzielania sakramentów oraz do konsekracji ko?cio?ów lub naczy? liturgicznych. W pozosta?ych ?wi?tyniach odprawia si? w Wielki Czwartek tylko jedn?/ wieczorn? msz? z udzia?em wszystkich miejscowych kap?anów. Jest to tzw. msza Wieczerzy Pa?skiej, która rozpoczyna prze?ycia Triduum Paschalnego.

» Rekolekcje wielkopostne 2016

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku przeprowadzi w naszej parafii ks.kanonik dr Janusz Filarski, Dyrektor Domu Ksi??y Emerytów w P?ocku

Program rekolekcji:

Czwartek 17.03.2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 16.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.

Pi?tek 18.03.2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 16.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em dzieci
godz. 18.00 Msza ?w., a po Mszy ?w.  Droga Krzy?owa ulicami Niech?onina

Sobota 19.03.2016r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 16.00 Msza ?w. ze szczególnym udzia?em dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.

Spowied? ?wi?ta podczas wszystkich spotka? rekolekcyjnych.
» ?yczenia bo?onarodzeniowe 2015
Z ?ycia Ko?cio?anews: boze_narodzenie.jpg?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas ?aski, któr? otrzymuje ka?dy z nas od samego Boga. Niech pot?ga Bo?ej Mi?o?ci objawiona w tajemnicy wcielenia Jezusa ogarnie Was wszystkich oraz da si?? do realizacji Bo?ych planów.
Wszystkim Parafianom, Waszym Bliskim, Go?ciom oraz odwiedzaj?cym t? stron? najlepsze ?yczenia ?wi?teczne
ks. Darek» Rekolekcje adwentowe 2015
Z ?ycia Ko?cio?aRekolekcje adwentowe w naszym ko?ciele parafialnym w dniach18-20 grudnia 2015r. (pi?tek, sobota, niedziela). Rekolekcje poprowadzi ks.Pra?at dr Jerzy Zaj?c
Pi?tek 18 grudnia 2015r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci
godz. 18.00 Msza ?w.
Sobota 19 grudnia 2015r.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 15.00 Msza ?w. dla dzieci

godz. 18.00 Msza ?w.
Niedziela 20 grudnia 2015r.
godz. 08.30 Msza ?w.
godz. 10.00 Msza ?w.
godz. 11.30 Msza ?w.
Spowied? ?wi?ta w pi?tek i w sobot? podczas wszystkich Mszy ?wi?tych.

» Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych i Dzie? Zaduszny
Z ?ycia Ko?cio?a1 listopada 2015r. w Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych o godz. 10.00 Msza ?w. na cmentarzu parafialnym, a wcze?niej o godz. 8.30 Msza ?w. w ko?ciele parafialnym.

2 listopada 2015r. w Dzie? Zaduszny news: znicz.jpg
godz. 10.00 i 11.30 Msze ?w. w ko?ciele parafialnym
godz. 16.00 Ró?aniec na cmentarzu parafialnym

godz. 17.00 Msza ?w. w ko?ciele parafialnym

» Nawiedzenie Obrazu Matki Bo?ej Jasnogórskiej
Z ?ycia Ko?cio?aNAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BO?EJ JASNOGÓRSKIEJ
10 - 14 SIERPNIA 2015r.

Rekolekcje w naszej parafii w dniach 10-12 sierpnia 2015r., poprowadzi je Ojciec Remigiusz Zmuda Paulin
Poniedzia?ek 10 sierpnia 2015r.
  9:00 - Msza ?w. z nauk?
11:00  - Msza ?w. z nauk?
20:00 - Msza ?w. z nauk?
21:00 - Apel Jasnogórski

Wtorek 11 sierpnia 2015r. dzie? spowiedzi
  9:00 - Msza ?w. z nauk?
11:00  - Msza ?w. z nauk?
20:00 - Msza ?w. z nauk?
21:00 - Apel Jasnogórski

?roda 12 sierpnia 2015r.
  9:00 - Msza ?w. z nauk?
11:00  - Msza ?w. z nauk?
20:00 - Msza ?w. z nauk?
21:00 - Apel Jasnogórski

Czwartek 13 sierpnia 2015r.
Uroczysto?? Nawiedzenia Obrazu Matki Bo?ej Cz?stochowskiej
  8:00 - Msza ?w.
16:00  - Nabo?e?stwo oczekiwania /w ko?ciele/
16:20 - Przej?cie na miejsce przej?cia obrazu
17:00 - Powitanie obrazu i uroczysta Msza ?w. pod przewodnictwem ks. Bpa Romana Marcinkowskiego
21:00 - Apel Jasnogórski
22:00 - 24:00 Prywatne czuwanie modlitewne

Pi?tek 14 sierpnia 2015r.

 0:00 -  Pasterka Maryjna w intencji powo?a?
 1:00 - 3:00 Czuwanie modlitewne Jab?onowo
 3:00 - 5:00 Czuwanie modlitewne Niech?onin
 5:00 - 7:00 Czuwanie modlitewne Gruszka
 7:00 - 9:00 Czuwanie modlitewne Gnojno i Gnojenko
  9:00  Msza ?w. z udzia?em chorym
 11:00  Msza ?w. z b?ogos?awie?stwem dla rodzin
 12:30  Prywatne czuwanie modlitewne
 15:00  Msza ?w. dzi?kczynna
 16:15  Po?egnanie obrazu Matki Bo?ej Cz?stochowskiej

» ?yczenia wielkanocne ksi?dza proboszcza
news: ksZalecki.jpgWszystkim Parafianom, Waszym Rodzinom, Znajomym, Przyjacio?om, Go?ciom oraz tym, którzy odwiedzaj? nasz? stron? ?ycz? Mi?o?ci, Wiary i Nadziei, których Opok? jest Zmartwychwsta?y Chrystus
ks Darek


Strona 4 z 22 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3777901 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online