Jak to było z budow± ko¶cioła w Niechłoninie
Dodane przez Jadwiga dnia Lipiec 09 2016 18:46:34
"Jak to było z budow± ko¶cioła w Niechłoninie" i inne legendy s± autorstwa mieszkanki parafii Niechłonin, Pani Teresy Dwórznik - Romańskiej.
Poetka, pisarka, członkini Działdowskiej KuĽni Słowa, dawniej wieloletnia nauczycielka, obecnie po¶więca się swojej pasji, jak± jest pisanie.

Kliknij aby obejrzeć w pełnym rozmiarze  Kliknij aby obejrzeć w pełnym rozmiarze
Często spotyka się z czytelnikami oraz uczniami w szkołach- na zdjęciach podczas pobytu w Szkole Podstawowej w Niechłoninie w maju 2016r.

23 maja 2016 roku uczniowie klasy V i VI pogłębiali wiedzę o polskich legendach. Szczególnymi bohaterkami były legendy prezentowane przez pani± Teresę  Dwórznik – Romańsk± , która napisała ksi±żkę Bajdy znad Wkry i Welu.

            Pani Teresa Dwórznik – Romańska zwróciła w swoich utworach uwagę na ciekawe lokalne miejsca, które odmalowała słowami, wzbogaciła niezwykłymi postaciami. W legendach pojawiły się nazwy rzek: Wkra, Wel.  Wyst±piły nazwy miejscowoci, które znamy, bo znajduj± się całkiem niedaleko, przejeżdżamy przez nie, odwiedzamy w nich znajomych, rodzinę. To Jabłonowo, Gnojno, Prusinowo, Księży Dwór, Działdowo, Narzym, Niechłonin, Szronka, Zalesie, Gruszka.


Uczniowie poznali następuj±ce opowieci: Czarcia ł±ka, Dwie Wkry, Jak to było z budow± kocioła w Niechłoninie, Psuj, W±dół w Jabłonowie.

Podczas spotkania pilni słuchacze wykonali prace plastyczne i nie tylko plastyczne. Zwrócili uwagę na prawdę geograficzn± pokazan± w bajdach, na elementy fantastyczne niezwykłe wydarzenia, postacie. Wspólnie starali się wydobyć z utworów nauki, jakie życiowe wskazówki. Oto one:

1. Nie należy zawierać pochopnych umów.

2. Cierpliwo¶ć jest cennym darem.

3. Dbajmy o dobro wspólne, jakim jest otaczaj±ca nas przyroda.

            Na zakończenie spotkania pani Teresa Dwórznik Romańska podziękowała za zaproszenie jej do Szkoły Podstawowej w Niechłoninie.

Podarowała uczniom cenny dar swoj± ksi±żkę pełn± malowniczych opowieci.