ks Dariusz Za??cki
Dodane przez Jadwiga dnia Październik 14 2007 17:49:03


ks. Dariusz Za??cki


ks. Dariusz Za??cki, mgr teologii, ur. 11.IV.1965r. w Sannikach

1971-1979 Szko?a Podstawowa w Sannikach

1979-1984 Technikum Budowlane

?w. kap?a?skie 9.VI.1990r. w Wy?szym Seminarium Duchownym w P?ocku

1990-1993 wikariat w Skrwilnie

1993-1998 wikariat w Przasnyszu w Parafii ?w. Wojciecha

1998-1999 wikariat w Rypinie w parafii ?w. Stanis?awa Kostki

1999-2006 proboszcz w Parafii Matki Bo?ej Szkaplerznej w Okalewie

2006-2007 Ekonom w Wy?szym Seminarium Duchownym w P?ocku

od 1.VII.2007r. proboszcz w Parafii p.w. Wszystkich ?wi?tych w Niech?oninie

po Wy?szym Seminarium Duchownym w P?ocku uko?czona Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

temat pracy magisterskiej „Samobójstwo w uj?ciu polskich wspó?czesnych etyków chrze?cija?skich” pisana pod kierunkiem ks. prof. Paw?a Góralczyka