Maryja Królowa Wszechświata
Dodane przez Jadwiga dnia Sierpień 14 2007 08:45:16

Maryja Królowa Nieba - w Encyklice Ad Diem Illum św. Pius X twierdzi, że "Maryja jako Królowa zasiada w Niebie po prawicy Swego Syna." Dziewica Maryja jest Królową Nieba dla swego wyniesienia ponad wszystkich i dla swej mocy.
Wyniesienie Maryi w Niebie:
- Królowa Aniołów, bo przewyższa ich czystością, świętością i chwałą
- Królowa Patryjarchów, bo dała im spełnienie ich oczekiwań Mesjasza
- Królowa Proroków, gdyż sama jest prorokinią, a prorokom dała Zbawcę
- Królowa Apostołów, jest bowiem Matką Oczekiwania Narodów, ukazała Go światu i ofiarowała za nasze zbawienie
- Królowa Dziewic, ponieważ przewyższa wszystkie czystością, którą złączyła z macierzyństwem
- Królowa Wszystkich Świętych, gdyż cały dwór niebieski jest Jej poddany. Ona jest szafarką radości wybranych i przez swą obecność pierwszym jej źródłem po Bogu.

Maryja jako Królowa Świata swe Królestwo Miłości i Łaskawości rozciąga również na całą ziemię. Ona jest naszą Królową, ponieważ jest naszą Matką i naszą Współodkupicielką. Jest Królową przez swe wszechmocne za nami u Syna swego wstawiennictwo.

Leon XIII w swych licznych encyklikach maryjnych sławi często Maryję jako Królową i Panią. I tak np. w Encyklice Fidentem twierdzi, że "Królowa Świata jaśnieje w Niebie uwieńczona prześwietnym diademem". Tenże papież kazał w swym imieniu ukoronować statuę Maryi Królowej Świata, czczonej we Fryburgu w Szwajcarii.

"Bóg zastrzegł sobie odnowienie ostatnich czasów świata przez tryumf Maryi. Wychowuje swych wybranych w Maryi i przez Maryję" (św. Grignion de Montfort, "Traktat o prawdziwym nabożeństwie").
Możemy więc z pełną ufnością powtarzać za Kościołem: "Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj!" (Salve Regina").

Ks Proboszcz Dariusz Załęcki