Strona G?ówna | Artyku?y | Forum | Linki | Galeria | Jak to by?o z budow? ko?cio?a w Niech?oninie |
Nawigacja
Strona G?ówna
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Ksi?ga Go?ci
Galeria
P?ockie Strony
Wiadomo?ci z innych serwisów
Informacje o Parafii
Ró?no?ci
Ostatnie Artykuły
Jak to by?o z budow?...
Jan Pawe? II
ks Dariusz Za??cki
Maryja Królowa Wszec...
Biskup Antoni D?ugos...
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 54
Nieaktywowany Użytkownik: 1664
Najnowszy Użytkownik: xdarek
Last Seen Users
Jadwiga10 weeks
xdarek262 weeks
bielik463 weeks
sebo811535 weeks
Przemek0223598 weeks
Przemek612 weeks
jola616 weeks
WrSr691 weeks
andrzej720 weeks
marian748 weeks
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Sprzedam mieszkanie ...
Rekolekcje w górach-...
Humor
Uwagi dotycz?ce serwisu
Startujemy!
Najciekawsze Tematy
Humor [9]
Uwagi dotycz?ce s... [9]
Startujemy! [5]
Sprzedam mieszkan... [0]
Rekolekcje w góra... [0]
Losowy cytat
  "A po maturze chodzili?my na kremówki... "

[Wiecej cytatów]
Polecamy

Kalendarz
Czerwiec
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zdarzenia
Kliknij, by dowiedzieć się więcej
Licznik
Ju? za ...

Wielkanoc
  Witamy
Witamy na stronie
Parafii Niech?onin
» Ukaza?a si? pierwsza cz??? "Katechizmu P?ockiego"
Nowo?ci

Nak?adem P?ockiego Instytutu Wydawniczego ukaza? si? pierwszy tom „Katechizmu P?ockiego" - zbioru opartych o Katechizm Ko?cio?a Katolickiego i wyja?niaj?cych go wiernym katechez, wyg?aszanych w ko?cio?ach diecezji p?ockiej oraz publikowanych w diecezjalnych mediach.

Zatwierdzaj?c i promulguj?c typiczne wydanie ?aci?skie Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego, Jan Pawe? II w Li?cie Apostolskim Laetamur magnopere, okre?li?, i? Katechizm mo?e s?u?y? „jako «pewny i autentyczny punkt odniesienia» dla katechizmów opracowywanych przez Ko?cio?y lokalne". Tak? w?a?nie inicjatyw? jest „Katechizm P?ocki". Jej warto?? dla Ko?cio?a dostrzeg? Benedykt XVI, przesy?aj?c w 2006 r. na r?ce ówczesnego Biskupa P?ockiego Stanis?awa Wielgusa list gratulacyjny.

P?ocki katechizm nawi?zuje - jak czytamy w katechezie otwieraj?cej tom - „do wspania?ej tradycji diecezjalnych katechizmów: ma?ego i dla dzieci starszych, której szczególnym krzewicielem by? b?ogos?awiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, m?czennik II wojny ?wiatowej". To zakorzenienie podkre?la biskup p?ocki Piotr Libera, zaznaczaj?c w s?owie wst?pnym, ?e „?askawym zrz?dzeniem Opatrzno?ci wydanie drukiem pierwszego tomu Katechizmu P?ockiego przypada w roku 150. rocznicy urodzenia p?ockiego biskupa-m?czennika oraz 100. rocznicy jego konsekracji biskupiej", na co wskazuje nieprzypadkowy czas promulgacji „Katechizmu P?ockiego": s?owo wst?pne datowane jest na 11.02.2008 r. - 150. rocznic? urodzenia b?. abp. A. J. Nowowiejskiego.

„Katechizm P?ocki zrodzi? si? z potrzeby pog??bienia wiary i wiedzy religijnej doros?ych katolików, nie obj?tych systematyczn? katechizacj?" - napisa? w s?owie wst?pnym przewodnicz?cy zespo?u redakcyjnego bp Roman Marcinkowski. W sk?ad zespo?u, powo?anego przez ówczesnego biskupa p?ockiego Stanis?awa Wielgusa weszli specjali?ci z ró?nych dziedzin: katechetyki, teologii fundamentalnej, teologii pastoralnej, homiletyki, liturgiki, katolickiej nauki spo?ecznej, filologii polskiej, teologii ?rodków spo?ecznego przekazu i ekumenizmu: bp Roman Marcinkowski (przewodnicz?cy), ks. Daniel Brzezi?ski, ks. Ryszard Czekalski, ks. Kazimierz Dziadak, ks. Janusz Kocha?ski, ks. Adam ?ach, ks. Tomasz Opali?ski i ks. Henryk Seweryniak.

Dokonuj?c twórczego dostosowania Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego do warunków polskich oraz uwzgl?dniaj?c potrzeby wiernych, zespó? redakcyjny rozszerzy? niektóre tematy, które w Katechizmie s? zarysowane jedynie skrótowo, a w kontek?cie pojawiaj?cych si? wspó?cze?nie pyta? i w?tpliwo?ci wiernych wymagaj? obszerniejszego omówienia (np. „Apokryfy wczesnochrze?cija?skie" czy te? katechezy zwi?zane z historyczno?ci? Ewangelii i staro?ytnymi ?wiadectwami o Jezusie Chrystusie). Same katechezy zosta?y opracowane j?zykiem mo?liwie prostym, umo?liwiaj?cym zrozumienie przeci?tnemu s?uchaczowi, a jednocze?nie wiernie oddaj?cym prawdy wiary. Uk?ad tre?ci katechez jest praktycznie jednakowy (poza nielicznymi wyj?tkami) i zawiera: egzystencjalny punkt wyj?cia; krótk? i zrozumia?? definicj? prawdy wiary, której dotyczy katecheza; pozytywne wyja?nienie definiowanej prawdy, oraz pytania (fakultatywnie), dotycz?ce zastosowania tej prawdy wiary w ?yciu s?uchaczy; podsumowanie najwa?niejszych wiadomo?ci, poprzedzone s?owem: „zapami?tajmy".

Katechezy, zapowiedziane w li?cie pasterskim Biskupa P?ockiego na wielki post 2005 r., odczytywane s? bezpo?rednio przed ka?d? niedzieln? Msz? ?w. we wszystkich ko?cio?ach diecezji p?ockiej, pocz?wszy od II niedzieli wielkiego postu 2005 r. S? tak?e nadawane przez katolickie rozg?o?nie radiowe w P?ocku i w Ciechanowie, drukowane w p?ockiej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela" oraz publikowane na internetowej stronie Wydzia?u Katechetycznego Kurii.

Tom pierwszy Katechizmu P?ockiego zawiera 98 katechez opracowanych na podstawie pierwszej cz??ci Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego, po?wi?conej chrze?cija?skiemu wyznaniu wiary. W tworzenie Katechizmu w??czono szerokie grono wspó?pracowników, aby powstaj?ce opracowanie by?o autentycznym dzie?em Ko?cio?a p?ockiego, nie za? jedynie w?skiej grupy specjalistów. Do pisania katechez zostali wi?c zaproszeni przedstawiciele ró?nych ?rodowisk: profesorowie p?ockiego seminarium, kap?ani pracuj?cy w Kurii Diecezjalnej i innych urz?dach, duszpasterze, siostry zakonne, ?wieccy katecheci, a tak?e specjali?ci z ró?nych dziedzin (np. dziennikarze, lekarze czy doradcy ?ycia rodzinnego). W sumie lista autorów I cz??ci Katechizmu liczy 65 osób. Dzi?ki za? wykorzystaniu wielu powszechnie dost?pnych kana?ów informacyjnych z Katechizmem mo?e zapozna? si? praktycznie ka?dy.

Pierwsza cz??? Katechizmu P?ockiego liczy 272 strony. W celu u?atwienia korzystania ze zbioru zosta? on zaopatrzony w spis tre?ci i indeks autorów. W dodatku zamieszczono opublikowany w 2005 r. w Niedzieli P?ockiej wywiad z przewodnicz?cym zespo?u bp. Romanem Marcinkowskim, przybli?aj?cy cele tej inicjatywy, oraz przepisy wykonawcze ukazuj?ce, jak dzie?o to zosta?o wcielone w ?ycie.
Ca?o?? Katechizmu P?ockiego uka?e si? w IV tomach, odzwierciedlaj?cych struktur? Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego: tom I - Wyznanie wiary; tom II - Celebracja misterium chrze?cija?skiego; tom III - ?ycie w Chrystusie; tom IV - Modlitwa chrze?cija?ska.


„Katechizm P?ocki. Cz??? I - Wyznanie wiary. P?ocki Instytut Wydawniczy, P?ock 2008, s. 272.

ks. Tomasz Opali?ski


  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jadwiga
02/11/2013 19:27
I jeszcze kilka zdj?? z Ró?a?ca na cmentarzu podczas deszczowego Dnia Zadusznego

Jadwiga
01/11/2013 17:07
W galerii zdj?? najnowsze zdj?cia z Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Warto tam zajrze? smiley

Jadwiga
13/01/2013 11:06
W galerii zdj?? nowe zdj?cia z rekolekcji adwentowych i pasterki - warto tam zajrze?! smiley

Przemek
09/12/2010 11:56
Nast?pi?a aktualizacja parafialnej galerii, której brak spowodowany by? problemami technicznymi. Zach?camy do odwiedzania naszej galerii. Za utrudnienia przepraszamy.

Przemek
25/12/2009 02:17
Zdj?cia z Pasterki ju? w galerii - zach?camy do ogl?dania.

Przemek
21/12/2009 22:22
W galerii dost?pne zdj?cia z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH.

Przemek
04/11/2009 23:54
Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych w galerii.

Przemek
19/09/2009 22:44
Piesza pielgrzymka do ?uromina oraz Pielgrzymka do Rostkowa dost?pne ju? s? w galerii.

Przemek
06/09/2009 13:47
Po?wi?cenie tornistrów ju? w galerii.

Przemek
17/08/2009 23:33
Zdj?cia z Odpustu Parafialnego s? ju? dost?pne w galerii.

Archiwum

3814990 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.10 | Coffee Time Theme by Gry Online